آخرين اخبار

3 اسفند 1400
کارگاه آموزشی پیام‌گزاران سلامت و اندیشگاه سلامت در فصل زمستان
کارگاه آموزشی پیام‌گزاران سلامت و اندیشگاه سلامت در فصل زمستان با موضوع "فقر آب و پیامدهای ضد سلامت آن " در تاریخ سوم اسفند ماه 1400 در استان بوشهر برگزار گردید.

 

27 بهمن 1399
نشست مجازی اندیشگاه سلامت استان تشکیل گردید
نشست مجازی اندیشگاه سلامت استان با حضور اعضای محترم در تاریخ بیست‌ و هفتم بهمن 1399 ساعت 9 صبح تشکیل گردید.

 
 << اخبار اردیبهشت اخبار خرداد >>
آرشيو اخبار
  
از تا


< >